Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippikoulussa

8.11.2021 - 10.11.2021
Järvenpää
Miten rippikoulussa pärjätään erilaisten mielenterveyden haasteiden kanssa? Millaisten käytännön toimintatapojen kautta tuetaan nuorten rippikoululaisten mielen hyvinvointia?

Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä

8.9.2021 - 10.9.2021
Järvenpää
Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen ja perheen parhaaksi ryhmätilanteissa?
Valo siivilöityy havupuun oksan läpi.
Tilauskoulutus

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen surussa

Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Ymmärrys lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan häntä sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä.
Lenkkarit juuri irtautumassa nurmikon pinnalta
Tilauskoulutus

Oman elämäsi jedi -itsenäistyjän kurssin ohjaajakoulutus

Oman elämäsi Jedi on elämäntaitojen ja -hallinnan kurssi itsenäistymisikäisille (17-25 v) nuorille. Se perustuu tammikuussa 2021 julkaistaviin materiaaleihin. 

K12 -ohjaajakoulutus

11.10.2021 - 12.10.2021 & 15.11.2021 - 17.11.2021
Järvenpää
Opi ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja kouluikäisille! K12-ohjaajakoulutus sopii kaikille kasvatustyön ammattilaisille ja tuottaa pätevyyden toimia K12-kasvukurssin ohjaajana. K12-kursseilla kouluikäiset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja, tunnistavat tunteita ja tutustuvat omaan itseensä.

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

23.8.2021 - 25.8.2021 & 16.9.2021 - 17.9.2021
Järvenpää
Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.   Pandemiatilanteen takia koulutus on siirretty syksyyn 2021.
Joukko ojennettuja käsiä ja jalkoja muodostaa ympyrän
Tilauskoulutus

Työyhteisön tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunnetaidot vaikuttavat jokaisen työntekijän jokaiseen päivään. Siksi niiden merkitys myös yksilötasolla on valtava. 
Kaksi kartongista leikattua puhekuplaa.
Tilauskoulutus

Dialogisuus ja kunnioittava keskustelu

Miten voisi tavoittaa langanpäitä turvalliseen ja kunnioittavaan keskusteluun? Millaisia taitoja dialogiseen keskusteluun osallistumisessa ja sen ohjaamisessa tarvitaan?
"Erätauko" -logo ja teksti "Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa"
Tilauskoulutus

Erätauko-ohjaajakoulutus

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia.

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

18.10.2021 - 19.10.2021 & 15.11.2021 - 16.11.2021
Helsinki
Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.