Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy 2 (PIKI-toimintamalli) verkkokoulutukset

Koulutusta Pienten lasten kiusaamisen ehkäisemiseen uusien materiaalien avulla! Uudet PIKI-materiaalit, kuvakirja PIKIN PÖLJÄ PÄIVÄ ja opas MEIDÄN JUTTU ilmestyivät kesäkuussa. Ne jatkavat osaltaan PIKIn tarinaa ja tukevat vahvasti kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisemisessä. Oppaan teemoina ovat kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen lisäksi rauhoittumisen taidot, ryhmäsensitiivisyyden merkitys kiusaamisen ehkäisemisessä, vuorovaikutuksen ylläpito, tunteet ja tarpeet, aikuisen ja [...]

PIKI-kouluttajakoulutus (Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) verkossa

6.3.2021 & 10.4.2021
Koulutuksen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen ja alueellisesti toimiva PIKI-kouluttajien vertaisverkosto. Koulutetut tulevat olemaan omalla alueellaan varhaiskasvatuksen kentällä toimivia vertaiskouluttajia pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn teemassa sekä vetämään alueellaan tilattuja vanhempainiltoja. Koulutukseen haetaan oheisen hakulomakkeen kautta. Hakemukset tulee jättää 6.2.2021 mennessä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä helmikuun aikana. HAKULOMAKE Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä verkkotapahtumana ja koulutukseen liittyy myös [...]

Katu- ja FestariSaappaan ohjaajakoulutus

9.11.2021 - 10.11.2021
Jyväskylä
Tule ja perehdy Saappaan toimintaperiaatteisiin, toiminnan käynnistämiseen ja järjestämiseen. Koulutus on suunnattu kaikille Saappaan jalkautuvasta nuorisotyöstä kiinnostuneille työntekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käynnistää omalla alueellaan  Katu- ja / tai FestariSaappaan ryhmän. Pandemiatilanteesta johtuen koulutus on siirretty marraskuulle 2021.
Nuoren selkä ja niska etuallla, taustalla metsämaisema.
Tilauskoulutus

Ulkopuolisuuden ehkäisyn teemapäivä

Miten omaa työtä voisi kehittää ulkopuolisuuden ehkäisemisen näkökulmasta? Kuinka olla entistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tukena tilanteessa, jossa eriarvoisuus yhteiskunnassa näyttää kasvavan?

Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä

8.9.2021 - 10.9.2021
Järvenpää
Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen ja perheen parhaaksi ryhmätilanteissa?
Aikuisen käden päällä pienen lapsen käsi
Tilauskoulutus

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana seurakunnan perhetoimintaa

Vanhempien parisuhteen vaikeudet tai esimerkiksi erotilanne vaikuttavat suoraan kaiken ikäisen lapsen hyvinvointiin. Lapsi voi olla rauhassa lapsi, kun aikuiset saavat vaikeissa vaiheissa tuen toisilta aikuisilta. Tässä koulutuksessa pureudutaan vanhemmuuden ja vanhempien tukemiseen eri näkökulmista.

Oman elämäsi jedi – itsenäistyjän kurssin ohjaajakoulutus

25.3.2021 - 26.3.2021
Verkkokoulutus
Oman elämäsi Jedi on elämäntaitojen ja -hallinnan kurssi itsenäistymisikäisille (17-25 v) nuorille. Ohjaajakoulutuksen jälkeen voit ohjata ohjata nuorten ryhmiä ja tukea nuoria itsenäistymisprosessin eri kysymyksissä. Itsenäistymisikäisille nuorille tarkoitettuja kursseja voidaan järjestää seurakunnissa sekä yhteistyössä esimerkiksi kunnan tai järjestön kanssa.
Lenkkarit juuri irtautumassa nurmikon pinnalta
Tilauskoulutus

Oman elämäsi jedi -itsenäistyjän kurssin ohjaajakoulutus

Oman elämäsi Jedi on elämäntaitojen ja -hallinnan kurssi itsenäistymisikäisille (17-25 v) nuorille. Se perustuu tammikuussa 2021 julkaistaviin materiaaleihin. 

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippikoulussa

15.3.2021 - 17.3.2021
Verkkokoulutus
Miten rippikoulussa pärjätään erilaisten mielenterveyden haasteiden kanssa? Millaisten käytännön toimintatapojen kautta tuetaan nuorten rippikoululaisten mielen hyvinvointia? Tässä koulutuksessa opit ohjaamaan turvallista ja kannattelevaa rippikoulua. Pandemiatilanteen takia koulutus on siirretty verkkototeutukseen.

Sukupuolisensitiivinen työote ja moninaisuuden kohtaaminen seurakunnassa

6.4.2021 - 7.4.2021
Verkkokoulutus
Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnan toiminnassa? Mitä kannattaa ottaa huomioon sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamisessa ja käytännön tilanteissa esimerkiksi leirillä? Mitä pitäisi tietää eri vähemmistöistä? Miten toimia, jos aihepiirin käsittely ahdistaa itseä? Tule pohtimaan, miten voit osaltasi rakentaa kaikille turvallista seurakuntaa. Pandemiatilanteen takia koulutus on muutettu kaksipäiväiseksi verkkokoulutukseksi.