PIKI-kouluttajakoulutus

2.10.2021 & 23.10.2021
Verkkokoulutus
Koulutuksen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen ja alueellisesti toimiva PIKI-kouluttajien vertaisverkosto. Koulutetut tulevat olemaan omalla alueellaan varhaiskasvatuksen kentällä toimivia vertaiskouluttajia pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn teemassa sekä vetämään alueellaan tilattuja vanhempainiltoja. Koulutukseen haetaan oheisen hakulomakkeen kautta. Hakemukset tulee jättää 1.9.2021 mennessä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä syyskuun aikana. HAKULOMAKE Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä verkkotapahtumana ja koulutukseen liittyy myös [...]

PIKI 2 (Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy)

25.9.2021
Verkkokoulutus
Koulutusta Pienten lasten kiusaamisen ehkäisemiseen uusien materiaalien avulla! Uudet PIKI-materiaalit, kuvakirja PIKIN PÖLJÄ PÄIVÄ ja opas MEIDÄN JUTTU ilmestyivät kesäkuussa. Ne jatkavat osaltaan PIKIn tarinaa ja tukevat vahvasti kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisemisessä. Oppaan teemoina ovat kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen lisäksi rauhoittumisen taidot, ryhmäsensitiivisyyden merkitys kiusaamisen ehkäisemisessä, vuorovaikutuksen ylläpito, tunteet ja tarpeet, aikuisen ja [...]

PIKI 1 (Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy)

4.9.2021
Verkkokoulutus
Pienten lasten kiusaamisessa on aina kyse ryhmäilmiöstä. Koulutuksessa pohditaan, miten kasvattaja voi tunnistaa kiusaamisen ja ehkäistä sitä ennalta. PIKI-toimintamalli vahvistaa lapsen tarvitsemia itsesäätely-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippikoulussa

8.11.2021 - 10.11.2021
Järvenpää
Miten rippikoulussa pärjätään erilaisten mielenterveyden haasteiden kanssa? Millaisten käytännön toimintatapojen kautta tuetaan nuorten rippikoululaisten mielen hyvinvointia?

KriisiSaappaan ohjaajakoulutus (pilotti)

13.10.2021 & 23.11.2021 - 24.11.2021
Jyväskylä
Tervetuloa pilotoimaan KriisiSaappaan ohjaajakoulutusta. KriisiSaapas toimii, silloin, kun paikkakunnan nuoria on kohdannut jokin akuutti kriisi. Saappaan periaatteiden mukaisesti KriisiSaapas jalkautuu sinne, missä nuoret ovat, tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät hakeudu muun tehostetun nuorisotyön palveluihin. Tähän koulutukseen voit osallistua, vaikka paikkakunnalla ei olisi muita Saappaan koulutusmuotoja. Koulutukseen mahtuu 8 osallistujaa. Koulutus on suunnattu nuorisotyön ja diakonian [...]

Katu- ja FestariSaappaan ohjaajakoulutus

9.11.2021 - 10.11.2021
Jyväskylä
Tule ja perehdy Saappaan toimintaperiaatteisiin, toiminnan käynnistämiseen ja järjestämiseen. Koulutus on suunnattu kaikille Saappaan jalkautuvasta nuorisotyöstä kiinnostuneille työntekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käynnistää omalla alueellaan  Katu- ja / tai FestariSaappaan ryhmän. Pandemiatilanteesta johtuen koulutus on siirretty marraskuulle 2021.
Nuoren selkä ja niska etuallla, taustalla metsämaisema.
Tilauskoulutus

Ulkopuolisuuden ehkäisyn teemapäivä

Miten omaa työtä voisi kehittää ulkopuolisuuden ehkäisemisen näkökulmasta? Kuinka olla entistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tukena tilanteessa, jossa eriarvoisuus yhteiskunnassa näyttää kasvavan?

Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä

8.9.2021 - 10.9.2021
Järvenpää
Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen ja perheen parhaaksi ryhmätilanteissa?
Aikuisen käden päällä pienen lapsen käsi
Tilauskoulutus

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana seurakunnan perhetoimintaa

Vanhempien parisuhteen vaikeudet tai esimerkiksi erotilanne vaikuttavat suoraan kaiken ikäisen lapsen hyvinvointiin. Lapsi voi olla rauhassa lapsi, kun aikuiset saavat vaikeissa vaiheissa tuen toisilta aikuisilta. Tässä koulutuksessa pureudutaan vanhemmuuden ja vanhempien tukemiseen eri näkökulmista.
Lenkkarit juuri irtautumassa nurmikon pinnalta
Tilauskoulutus

Oman elämäsi jedi -itsenäistyjän kurssin ohjaajakoulutus

Oman elämäsi Jedi on elämäntaitojen ja -hallinnan kurssi itsenäistymisikäisille (17-25 v) nuorille. Se perustuu tammikuussa 2021 julkaistaviin materiaaleihin.