Innostu retkeilystä ja telttaleireistä -ohjaajakoulutus

25.8.2021 - 26.8.2021
Espoo
Kannusta seurakuntalaisia retkeilemään! Ohjaamalla Innostu retkeilystä ja telttaleireistä -kursseja kutsut lapsia, nuoria ja aikuisia luontoon. Tämän ohjaajakoulutuksen jälkeen voit toteuttaa kursseja osana oman seurakuntanne toimintaa.
Kaksi kartongista leikattua puhekuplaa.
Tilauskoulutus

Dialogisuus ja kunnioittava keskustelu

Miten voisi tavoittaa langanpäitä turvalliseen ja kunnioittavaan keskusteluun? Millaisia taitoja dialogiseen keskusteluun osallistumisessa ja sen ohjaamisessa tarvitaan?
Joukko ojennettuja käsiä ja jalkoja muodostaa ympyrän
Tilauskoulutus

Työyhteisön tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunnetaidot vaikuttavat jokaisen työntekijän jokaiseen päivään. Siksi niiden merkitys myös yksilötasolla on valtava. 
"Erätauko" -logo ja teksti "Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa"
Tilauskoulutus

Erätauko-ohjaajakoulutus

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia.
Jalkapallo ja lapsen jalat.
Tilauskoulutus

Liikuntakerhon starttikoulutus

Matalan kynnyksen starttikoulutus on suunnattu ohjaajille, jotka vetävät harrastuskerhoja 6 – 13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulutus perehdyttää lasten ja nuorten liikunnan ja ikäkausiohjaamisen perusteisiin.

Kirkkomuskari 3

15.9.2021 - 17.9.2021
Järvenpää
Kirkkomuskari-materiaalien perhe on saanut kolmannen vuosikertansa. Uudet laulut, lorut, leikit ja toteutusehdotukset ovat valmiina niin erilaisia muskareita kuin muitakin varhaiskasvatuksen toimintoja, myös muskarikuoroja ja jumalanpalveluselämää varten. Koulutuksessa materiaalia testataan monesta eri näkökulmasta käsin.

Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät

7.10.2021 - 8.10.2021
Turku
Syksyinen Turku jokirantoineen kutsuu kirkkomuskaripäiville. Koulutuksessa kokeillaan impron ja draaman keinoja muskarikäytössä, tutustutaan aivan uusiin lauluihin ja kuljetaan muskarin tieltä kohti kuoropolkua.

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

10.5.2021 - 11.5.2021 & 28.10.2021 - 29.10.2021
Järvenpää
Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu. Koulutuksen ensimmäinen jakso järjestetään toukokuussa lähiopetuksena Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksella. Toinen jakso toteutetaan verkossa lokakuussa.

Kirkkomuskari

17.8.2021 - 18.8.2021
Ylivieska
Kirkkomuskari-materiaaleihin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja lorutellen.

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

18.10.2021 - 19.10.2021 & 15.11.2021 - 16.11.2021
Helsinki
Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.