"Erätauko" -logo ja teksti "Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa"

Erätauko-ohjaajakoulutus

10.2.2021 & 15.4.2021
Helsinki

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätauko-toimintamalliin ja keskustelun vetämisessä käytettäviin työtapoihin.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa suunnitella Erätauon työkaluja (mm. Toivon dialogi) hyödyntävän keskustelun osaa ohjata rakentavia ryhmäkeskusteluja osaa hyödyntää menetelmää seurakuntien kasvatustyössä, esim. rippikoulussa

Laajuus

0,5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 16.12.2020 mennessä.

Kustannukset

190 €. Osallistumismaksuun ei sisälly aterioita. Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Heli Pruuki, heli.pruuki@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 580 1600

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Erätauko-keskustelussa lisätään luottamusta, vahvistetaan osallisuutta ja kuunnellaan myös hiljaisia ääniä. Erätauko on dialogista keskustelua, jonka päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai tehdä päätöksiä. Ohjaajakoulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi rakentavien Erätauko-ryhmäkeskustelujen ohjaaminen, keskusteluihin valmistautuminen ja niiden suunnitteleminen sekä keskustelujen mahdollisuudet seurakunnan kasvatuksessa.
Koulutus muodostuu kahdesta lähipäivästä ja niiden välillä tehtävästä Erätauko-keskusteluharjoituksesta.