"Erätauko" -logo ja teksti "Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa"

Erätauko-ohjaajakoulutus

8.10.2021 & 3.12.2021
Helsinki | Hyvän toivon kappeli

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös silloin, kun osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätauko-toimintamalliin ja keskustelun vetämisessä käytettäviin työtapoihin.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa suunnitella Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun osaa ohjata rakentavia ryhmäkeskusteluja osaa hyödyntää menetelmää seurakuntien kasvatustyössä

Laajuus

0,5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 8.9.2021 mennessä

Kustannukset

190 €. Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Jaakko Niiles, jaakko.niiles(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Erätauko-keskustelussa lisätään luottamusta, vahvistetaan osallisuutta ja kuunnellaan myös hiljaisia ääniä. Erätauko on dialogista keskustelua, jonka päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai tehdä päätöksiä. Ohjaajakoulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi rakentavien Erätauko-ryhmäkeskustelujen ohjaaminen, keskusteluihin valmistautuminen ja niiden suunnitteleminen sekä keskustelujen mahdollisuudet seurakunnan kasvatuksessa, esim. rippikoulussa.
Koulutus muodostuu kahdesta lähipäivästä ja niiden välillä tehtävästä Erätauko-keskusteluharjoituksesta.

Kouluttajina toimivat Jaakko Niiles ja Anna-Maija Viljanen-Pihkala.