iloisia nuoria piirissä

Erätauko-ohjaajakoulutus

22.9.2022 & 23.11.2022
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös silloin, kun osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätauko-toimintamalliin ja keskustelun vetämisessä käytettäviin työtapoihin.

Osaamistavoitteet

Osallistuja suunnitella Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun ohjata rakentavia ryhmäkeskusteluja hyödyntää menetelmää seurakuntien kasvatustyössä

Laajuus

0,5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 31.8.2022 mennessä

Kustannukset

190€. Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Koulutuspäivien aikaiset ateriat (lounas+kahvit) 10 € /pv.

Tiedustelut

Jaakko Niiles, jaakko.niiles(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Erätauko-keskustelussa lisätään luottamusta, vahvistetaan osallisuutta ja kuunnellaan myös hiljaisia ääniä. Erätauko on dialogista keskustelua, jonka päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai tehdä päätöksiä. Ohjaajakoulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi rakentavien Erätauko-ryhmäkeskustelujen ohjaaminen, keskusteluihin valmistautuminen ja niiden suunnitteleminen sekä keskustelujen mahdollisuudet seurakunnan kasvatuksessa, esim. rippikoulussa.

Koulutus muodostuu kahdesta lähipäivästä ja niiden välillä tehtävästä Erätauko-keskusteluharjoituksesta.