nuoret leikkivät iloisesti lapsen kanssa

Etelä-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät

16.3.2022 - 17.3.2022
Tyrväntö | Petäys Resort

Kehittämispäivät tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden vertaisoppimiseen, jakamiseen ja oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Päivien sisällöt nousevat ajankohtaisista teemoista ja alueen tarpeista.

Kehittämispäivien paikka on muuttunut Tampereen Holiday Clubin remontin takia. Päivät järjestetään Petäys Resortissa, Tyrvännössä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa jäsentää kasvatustyöhön vaikuttavia ajankohtaisia teemoja osaa hyödyntää uusia ideoita ja työtapoja omassa työssään

Laajuus

0,5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 9.2.2022

Kustannukset

120 €. Majoitus 2hh 55€/hlö, 1hh 85€. Ruokailut n. 45€/hlö.

Tiedustelut

Jukka Jylhä jukka.jylha(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 508241

Yhteistyökumppanit

Lasten ja nuorten keskuksen Uudenmaan-Helsingin piiri, Varsinais-Suomen-Satakunnan piiri ja Hämeen piiri sekä Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Tule kehittämään ammatillista osaamistasi toisten kasvatuksen ammattilaisten kanssa! Alueellisissa kehittämispäivissä paneudutaan kasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin yhdessä. Tämän lisäksi löydät tapoja kehittää ja uudistaa lasten, kouluikäisten ja nuorten kanssa tehtävää työtä omassa seurakunnassasi.
Kehittämispäivät tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden vertaisoppimiseen, jakamiseen ja oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen.