Lapsi leikkii saippuakuplalla

Godly Play-kouluttajakoulutus

5.11.2020 - 6.11.2020 & 11.3.2021 - 12.3.2021
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpää

Godly Play kouluttajakoulutus syventää ja vahvistaa osaamista Godly Playn ohjaajana ja antaa valmiudet toimia Godly Play kouluttajana.

Koulutuksen ajankohta muuttunut alkuperäisestä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja hallitsee Godly Playn teorian, pedagogiikan ja teologian kokonaisuuden tuntee lapsen spritualiteettiin liittyvän uuden tutkimustiedon osaa ohjata ja järjestää Godly Play-ohjaajakoulutuksen ja ohjata koulutusryhmää

Laajuus

3 op

Ilmoittautuminen

Kustannukset

Osallistumismaksu 220€.

Tiedustelut

Kouluttaja Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)seurakuntaopisto.fi
Kouluttaja Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen(at)lastenjanuortenkeskus.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjänä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanina Lasten ja nuorten keskus.

Lisätietoja

Koulutus edellyttää Godly Play ohjaajakoulutusta ja vähintään kahden vuoden aktiivista Godly Playn käyttöä. Osallistujan tulee osata Godly Play ydinkertomukset ja tuntea useita muiden kertomustyyppien kertomuksia. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan etukäteen. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi saada oikeuden toimia Godly Play kouluttajana. Kouluttajat sitoutuvat Godly Play yhteisön toimintaperiaatteisiin. Sisältöjä mm. ryhmädynamiikka, aikuiskoulutuksen pedagogiikka, oppimisen spiraali, oppimisen teoriaa, ristiriitojen hallintaa, kansainvälisen Godly Play yhteisön tunteminen.