Kiukkuinen lapsi katsoo ja ojentaa kävi kameraa kohti

Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä

8.9.2021 - 10.9.2021
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen ja perheen parhaaksi ryhmätilanteissa?

Osaamistavoitteet

Osallistuja tunnistaa lapsen tuen tarpeen ja oman toimintansa merkityksen lapsiryhmän haastavissa kasvatustilanteissa osaa vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsiryhmässä

Laajuus

1.5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 6.8.2021 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 240€.
Täysihoito 2 hengen huoneessa 157€.
Täysihoito 1 hengen huoneessa 187 €.
Hinnat eriteltyinä: ateriat: 35 €/, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 122 €/2 hengen huone tai 152 €/1 hengen huone.

Tiedustelut

Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)seurakuntaopisto.fi
Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Lasten ja nuorten keskus..

Lisätietoja

Sisältöjä:
- haastavien kasvatustilanteiden tunnistaminen ja ennakointi
- lapsen kasvua ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus
- erityistä tukea tarvitsevan lapsen huomioiminen
- pedagogiikan johtaminen haastavissa tilanteissa
- temperamenttipiirteet
- toimintaympäristö ja -kulttuuri lapsiryhmässä
- kiusaaminen ilmiönä
- oman kasvatusosaamisen vahvistaminen

3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallisuutta