Hippaleikki

Hyppää hippaa – liikuntaleikkejä harrastuskerhoihin

16.2.2022 & 22.3.2022 - 23.3.2022
Helsinki | AC Myllypuro

Liikunnan ja leikin iloa! Koulutuksessa opit aktivoimaan lapsia ja nuoria monipuolisiin tapoihin toimia yhdessä ja nauttimaan liikkumisesta. Saat myös vinkit siihen, miten voit ohjata leikkiin ja liikuntaan aktivoivia harrastuskerhoja 6-13 -vuotiaille.

16.2. Teams-kokousalusta
22.-23.3. AC Myllypuro, Helsinki

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa hyödyntää liikunnan ja leikin mahdollisuuksia lasten ja nuorten innostamisessa liikuntaan osaa laatia ja soveltaa leikkiharjoitteita alakouluikäisille kunkin ikäryhmän perustaidot huomioiden

Laajuus

18.1.2022

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 18.1.2022 mennessä

Kustannukset

180€. Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Jukka Jylhä, jukka.jylha(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 508241

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Helmikuun tapaaminen järjestetään Teams-kokousalustalla, maaliskuun koulutusjakso järjestetään Helsingissä.

Koulutus on suunnattu ohjaajille, jotka vetävät harrastuskerhoja 6–13 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulutus perehdyttää lasten ja nuorten liikunnan ja ikäkausiohjaamisen perusteisiin. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tietotaitoa liikunnallisen toiminnan suunnittelusta, ohjaamisesta ja käytännönläheisistä toimintamalleista. Keskeisessä roolissa ovat pelit ja leikit, jotka aktivoivat ja tutustuttavat monipuolisiin liikuntakeinoihin. Koulutuksessa tutustutaan myös kerhotoiminnan erilaisiin työmenetelmiin kuten liikuntakerhokerran rakenteeseen ja kausisuunnitelmien tekemiseen.

Koulutukseen sisältyy yksi lähijakso ja yksi Teams-koulutuspäivä. Varaudu myös ulkona toteutettaviin koulutusosuuksiin.

Kouluttajina Jukka Jylhä ja Satu-Maria Ruotsalainen.