Ilmiöpedagogiikka -logo

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

27.4.2020 - 28.4.2020 & 5.11.2020
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpää

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa ohjata ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa pedagogisesti mielekkäällä tavalla osaa soveltaa nuorilähtöisyyden ja osallisuuden periaatteita ohjatessaan rippikouluja

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 13.3.2020 mennessä.

Kustannukset

Osallistumismaksu 250€. Täysihoito 2 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 119€. Pelkät ateriat 57 €. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 20 euroa, rajoitettu saatavuus.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Kirkon koulutuskeskus ja Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan nuorilähtöisyyttä, osallisuutta, iloa sekä merkitysten rakentumista kristinuskon ydinkohtien ja nuoren arjen välillä. Ilmiötyöskentelyissä nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa oppimiseen rippikoulussa sekä näkökulmien että työskentely-tapojen osalta. Nuorilähtöinen tapa lähestyä rippikoulun teemoja auttaa nuoria löytämään merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä. Ilmiötyöskentely rakentaa rippikouluun yhteisen tekemisen tuntua ja iloa yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Se tekee tilaa myös nuorten erilaisuudelle. Rukouselämä jäsentyy olennaiseksi osaksi ilmiötyöskentelyjä.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa työntekijä saa oman kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta sekä oppii ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa. Ennen koulutusta tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja lämmitellään nuorilähtöisyyteen liittyviä ajatuksia ennakkotehtävän kautta. Kevään lähipäivissä syvennetään ymmärrystä nuorilähtöisyydestä ja vahvistetaan ilmiötyöskentelyjen ohjaamiseen liittyviä taitoja niin oppimiseen liittyvien näkökulmien kuin käytännön asioiden kannalta. Kevään ja kesän aikana kokeillaan omissa rippikouluissa ilmiötyöskentelyjä ja raportoidaan niistä koko ryhmän yhteiseksi hyödyksi. Syksyn lähipäivässä syvennetään opittua ja paneudutaan yhteisen oppimisen ja työskentelyn arviointiin nuorten kanssa. Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikkien rippikoulua ohjaavien työntekijöiden osaamista uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulun ohjaamisessa.

Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa ilmiölähtöisestä tai -pohjaisesta pedagogiikasta. Koulutus sopii siis nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.