Joukko nuoria katsomassa auringonlaskua

K12 -ohjaajakoulutus 1. ja 2. osa

21.10.2020 - 23.10.2020 & 17.5.2021 - 19.5.2021
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Opi ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja kouluikäisille! K12-ohjaajakoulutus sopii kaikille kasvatustyön ammattilaisille ja tuottaa pätevyyden toimia K12-kasvukurssin ohjaajana. Kurssi on vuorovaikutustaitojen kurssi, jolla tunnistetaan tunteita ja tutustutaan omaan minään. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään ongelmanratkaisutaitoihin sekä K12-ohjaajan tehtäviin.

 

Koulutuksen toinen jakso siirretty toukokuulle 2021 pandemiatilanteesta johtuen.

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää K12-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata K12-kursseja käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla - osaa ohjata kouluikäisiä tyttöjä ja poikia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen osaa kehittää K12-kurssien toimintaa omalla alueellaan

Laajuus

5 op

Kustannukset

Osallistumismaksu Lasten ja nuorten keskuksen jäsenille 640€ ja muille 700€, sis. koulutuksen molemmat osat ja materiaalit.

Nuisku-, Toimiva Perhe-, Toimiva Koulu- ohjaajille koulutuksen laajuus on 2,5 op. Tällöin koulutuksen osallistumismaksu on 320 € Lasten ja nuorten keskuksen ry:n jäsenet / 350 € muut.

Täysihoito molemmilta lähijaksoilta yhteensä kahden hengen huoneessa on noin 375 €. Täysihoito yhdeltä lähijaksolta kahden hengen huoneessa on noin 187 €.

Tiedustelut

Kouluttaja Anna Kärri, anna.karri(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 044 7922 389

Yhteistyökumppanit

Järjestäjänä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanina Lasten ja nuorten keskus ry.

Lisätietoja

K12-ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit. Koulutus on kaksiosainen. 1. osassa tutustutaan Gordonin perustaitoihin, joita ovat selkeä viestintä sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot. 2. osassa harjoitellaan ohjaamista ja pohditaan K12-ohjaajan roolia ja tehtäviä. K12-ohjaajaksi pätevöityminen edellyttää osallistumista ohjaajakoulutuksen molempiin osiin. Nuisku-, Toimiva Perhe- ja Toimiva Koulu -ohjaajat voivat pätevöityä K12-ohjaajiksi osallistumalla vain ohjaajakoulutuksen 2. osaan. Ensimmäiseen osaan kuuluu etäopiskelua, toiseen osaan sisältyy kehittämistehtävä. Osat 1. ja 2. muodostavat yhdessä kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisen moduulin. Moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorita erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.