Lapsia leikkimässä leikkipuistossa

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä

25.3.2022
Verkkokoulutus

Katsomuskasvatuksessa tarvitaan yhteistä puhetta ja ideoita. Ajankohtaispäivässä tutustutaan katsomuskasvatuksen pedagogisiin malleihin ja katsomuskasvatusyhteistyön hyviin käytäntöihin. Koulutus sopii sekä seurakuntien että yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimijoille.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tunnistaa katsomuskasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja pedagogisia toimintamalleja sekä katsomuskasvatusyhteistyön hyviä käytäntöjä.

Laajuus

0,25 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 25.2.2022 mennessä.

Kustannukset

Osallistumismaksu 40 €.

Tiedustelut

Päivi Aumala, paivi.aumala(at)step.fi, 040 1581345
Timo Tulisalo, timo.tulisalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä STEP-koulutus. Yhteistyökumppanit Lasten ja nuorten keskus ja Kirkkohallitus.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään verkossa, mikä mahdollistaa paremmin erityisesti kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön osallistumisen. Koulutus on oivallinen mahdollisuus paikallisen yhteistyön kehittämiselle, joten kutsu mukaan kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanit!
Koulutuksen alustajina on katsomuskasvatuksen asiantuntijoita ja kehittäjiä.