Aikuiset katsovat lapsia leikkimässä

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

10.2.2022 - 11.2.2022 & 16.5.2022 - 17.5.2022
Järvenpää | STEP-koulutus, Järvenpään kampus

Mitkä asiat ovat olennaisia katsomuskasvatuksen yhteistyön kehittämisessä? Miten edistää sitä palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? 

Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

 

1. jakso Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksella, 2. jakso verkossa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa osaa luoda erilaisia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 10.1.2022 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 380 €.
Täysihoito 83 €/2 hh tai 103 €/1 hh.
Hinnat eriteltyinä yhden jakson osalta:
ateriat: 22 €
majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 81 €/1 hh tai 61 €/2 hh

Tiedustelut

Päivi Aumala, paivi.aumala(at)step.fi
Timo Tulisalo, timo.tulisalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä STEP-koulutus. Yhteistyökumppani Lasten ja nuorten keskus.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöt
– Vasun katsomuskasvatuksen kokonaisuus ja pedagogiikka
– kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus
- dialoginen työote
- katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta

Kaksi (2) lähiopiskelupäivää, kaksi (2) verkkokoulutuspäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävänä yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
Koulutus sisältää etäohjausta kehittämistehtävän ja etätehtävien tukemiseksi.

Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoa kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.