Aakkospalikoita

Koulupakki – Kouluyhteistyön kehittäminen

21.9.2021 - 23.9.2021 & 22.3.2022 - 23.3.2022
Helsinki | Kirkon talo

Entistä parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutuksessa kehität seurakuntasi alueellista yhteistyötä koulujen kanssa. Pääset teroittamaan koulupakkisi työkalut yhdessä toisten kanssa koulujenne tarpeiden pohjalta.

Osaamistavoitteet

Osallistuja hahmottaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muuttuvan toimintaympäristön ja osaa rakentaa toimivia yhteistyömalleja osaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden korimallin mukaisesti toimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessia arvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 28.5.2021 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 420 €, sisältää koulutuksen ja käytettävät materiaalit sekä koulutuspäivien kahvit. Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta lähijaksoille.

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030

Yhteistyökumppanit

Kirkkohallitus- Kasvatus ja perheasiat, Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen keskeisiä teemoja:
- kouluyhteistyön korimallin soveltaminen
- seurakunta uskonnonopetuksen tukena
- katsomus- ja uskontodialogi
- uskonnon harjoittaminen koulussa
- hyvinvointiyhteistyön eri muodot.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä ja sisältää kaksi lähijaksoa, joiden väliin sijoittuu etäjakso. Etäjakson aikana toteutetaan kirjallinen kehittämistehtävä koko seurakunnan kouluyhteistyön tarpeisiin. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavieraita. Koulutuksessa käytetään digitaalista oppimisalustaa. Kouluttajat ohjaavat etäopiskelua sähköisin välinein.

Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyöstä vastaaville ja kehittämistyöstä kiinnostuneille. Moduuli on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.