Valo siivilöityy havupuun oksan läpi.

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen surussa

Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Ymmärrys lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan häntä sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen tai nuoren, ryhmän ja perheen selviytymistä surussa.

Tiedustelut

Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, 040-7033356
Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi, 040-5084554

Ota yhteyttä