iloisia eri-ikäisiä lapsia ja nuoria

Lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivä

8.10.2022
Vantaa

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt koolla! Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista asiaa, alustuksia ja verkoston käytännön kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi sekä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tunnistaa menetelmiä ja käytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi osaa soveltaa menetelmiä ja käytäntöjä lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.

Laajuus

0,25 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 16.9.2022 mennessä

Kustannukset

95 €. Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista. Aamukahvi ja lounas sisältyvät osallistumismaksun hintaan.

Tiedustelut

Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376

Yhteistyökumppanit

Kirkkohallitus - Kasvatus ja perheasiat, STEP-koulutus, Suomen Lähetysseura, STEP-opintokeskus

Lisätietoja

Vuosittainen koulutuspäivä kokoaa seurakuntien lapsiasiahenkilöt päivittämään tietojaan ja jakamaan kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista, lapsen oikeuksista ja lapsiystävällisestä toimijuudesta yhdessä asiantuntija-alustajien kanssa. Mukaan kutsutaan myös luottamushenkilöt, jotka toimivat lapsiasiahenkilöinä.

Koulutuspäivässä kuullaan asiantuntijoiden alustuksia, jaetaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä sekä tarjotaan virikkeitä lapsiasiahenkilön työnkuvan kehittämiseen ja seurakunnan lapsiystävällisyyden vahvistamiseen.

Koulutus sopii lapsiasiahenkilöiden lisäksi niille työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka haluavat kehittää lasten ja nuorten osallisuutta sekä tukea nuorten vaikuttajaryhmien toimintaa ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista seurakunnassa tai alueella tehtävässä kunta- tai maakuntayhteistyössä.