Kaksi tyttöä halaamassa

Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Pohditteko työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä? Mietittekö, miten nuorten  vaikuttajaryhmiä voi hyödyntää LAVA:ssa?

Lisätietoja

Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja.

Tiedustelut

Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, 044 7124985
Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376

Ota yhteyttä