Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat juuri sellaista pedagogiikkaa, johon varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelma ja rippikoulusuunnitelma kutsuvat.

Lisätietoja

Yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus tulevat lattiakuvien kautta luontevasti huomioiduiksi. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden luominen.

Tiedustelut

Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 040 508 4554
Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti(at)seurakuntaopisto.fi, 040 703 3356

Ota yhteyttä