Lapset rakentavat lattiakuvaa

Lattiakuvat

Lattiakuvien kautta tulee luontevasti huomioiduksi yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden luominen.

Lisätietoja

Lattiakuvien pedagogiikka tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu), perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) toteuttamista.

Tiedustelut

Marjukka Luoma, marjukka.luoma(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Ota yhteyttä