iloisia eri-ikäisiä lapsia ja nuoria

Lapsivaikutusten arviointi seurakunnassa

Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin selkiyttää päätösten valmistelua ja helpottaa lasten ja nuorten näkökulmien huomioimista. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja rakennetaan paikallisia toimintamalleja.

Lisätietoja

Sisältöjä esim.
- Lapsen oikeuksien sopimus ja LAVA
- LAVA Suomen ev.-lut. kirkossa
- LAVA päätösten valmistelun välineenä
- Lapsiasiahenkilöiden rooli
- Nuorten vaikuttajaryhmien yhteys lapsivaikutusten arviointiin

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376

Ota yhteyttä