Lapsi luonnossa

Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Miten vahvistaa positiivista luontosuhdetta ja hyödyntää lähiluontoa seurakunnan toiminnassa? Osin luontoympäristössä toteutettava koulutus mahdollistaa myös oman luontosuhteen tutkimisen.

Lisätietoja

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan omien tarpeiden mukaan ja sovitussa laajuudessa.

Koulutuksen sisältöjä esim.
- lähiluonto oppimisympäristönä
- toiminnallisia työskentelyjä kestävän kehityksen teemoista
- luonto lapsen ja nuoren spiritualiteetin vahvistajana
- luontosuhdetta vahvistavat raamatunkertomukset
- ympäristökasvatuksen teoriaa ja menetelmiä
- oman työn suunnittelu ympäristökasvatuksen näkökulmasta

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi(at)lastenjanuortenkeskus.fi

Ota yhteyttä