eri ikäisiä lapsia soittimien kanssa

Musiikkipolulla

12.10.2022 - 14.10.2022
Järvenpää | Kirkon koulutuskeskus

Musiikkipolulla-koulutus avaa Polku-kokonaissuunnitelman musiikin keinoin. Tutustumme musiikkikasvatuksen näkökulmasta eri ikävaiheiden (0-22-vuotiaat) työskentelytapoihin ryhmätoiminnassa ja jumalanpalveluselämässä yhdessä musisoiden.

Koulutus on siirretty lokakuulle pandemiatilanteen vuoksi.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee Polku-kokonaissuunnitelmaa musiikin näkökulmasta. osaa käyttää eri ikäryhmien kiinnostukseen ja osaamistasoon soveltuvia musiikkikasvatuksen työskentelytapoja.

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 17.12.2021 mennessä.

Kustannukset

Osallistumismaksu 260 €.

Täysihoito 1 hengen huoneessa 188 €. Ateriapaketti ilman majoitusta 42 €. Ateriapaketit sisältävät kaikki koulutuksen ohjelman aikana tapahtuvat ruokailut ja kahvit.

Tiedustelut

Riikka Jäntti, riikka.jantti(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 044 513 3232
Ulla Tuovinen, ulla.tuovinen(at)evl.fi, 040 688 1436

Yhteistyökumppanit

Kirkon koulutuskeskus

Lisätietoja

Polku-kokonaissuunnitelman avulla voidaan jäsentää seurakunnan kasvatustoimintaa.

Musiikkipolulla-koulutus tarjoaa ajankohtaisia ja käytännöllisiä ideoita 0-22 -vuotiaiden kanssa toimimiseen musiikin keinoin ryhmätoiminnassa ja jumalanpalveluselämässä lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta vahvistaen.

- odotusaika, vauvamuskari
- taaperoiden kirkkomuskaritoiminta
- varhaisiän musiikkikasvatus 3-5 -vuotiaiden kanssa
- 6-8 -vuotiaiden lapsikuoro- ja musiikkikerhotoiminta
- musapajat 9-12 -vuotiaiden kanssa
(rytmiikkaa, laulamista ja soitinrakennusta esim. 10-vuotiaiden Yö kirkossa -tapahtuman yhteydessä)
- ukulele nuorten ja nuorten aikuisten kanssa

Vierailevat asiantuntijakouluttajat:
Tiro Rohkimainen ja Hanna Autio

Ennakkotehtävät: kirjallisuutta ja kirjoitustehtävä