itsevarma nuori

Nuoret vaikuttavat

19.9.2022 - 20.9.2022 & 10.11.2022
Pieksämäki | Partaharjukeskus

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 31.8.2022 saakka.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja. osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa. osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 31.8.2022 mennessä.

Kustannukset

Kuopion hiippakunnan ja Mikkelin hiippakunnan seurakuntien työntekijöille hiippakuntien tukema kurssimaksu 60 €, muille 160 €.

Täysihoito 132 €/2hh. 1hh lisämaksu 30 €.

Tiedustelut

Tiedustelut kustannuksista ja koulutuksen järjestelyistä:
Kuopion hiippakunta Juha Antikainen, juha.antikainen(at)evl.fi, p. 044 7050609

Tiedustelut koulutuksen sisällöstä Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl(at)lastenjanuortenkeskus.fi, p. 0400 279376

Yhteistyökumppanit

Järjestäjänä Kuopion hiippakunta. Yhteistyökumppaneina Lasten ja nuorten keskus ry, Mikkelin hiippakunta, Kirkkohallitus - Kasvatus ja perheasiat

Lisätietoja

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.

Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista.

Koulutuksessa noudatetaan Kuopion hiippakunnan peruutusehtoja.