Nuoria keskustelemassa pöydän ympärillä.

Nuoret vaikuttavat

13.9.2021 - 14.9.2021 & 9.11.2021
Verkkokoulutus

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Täydennä osallisuuteen liittyvää osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Osaamistavoitteet

Osallistuja Osallistuja tutustuu osallisuuden teoreettisiin näkökulmiin. Osallistuja osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa. Osallistuja osaa ohjata vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 30.8.2021 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 160 €.

Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat tukevat hiippakuntiensa työntekijöitä maksamalla osan osallistumismaksusta. Näiden hiippakuntien työntekijöille koulutuksen hinta on 60€. Kumpikin hiippakunnista tukee max. 12 työntekijän osallistumisen koulutukseen.

Tiedustelut

Kouluttaja Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376

Yhteistyökumppanit

Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat, KKP, Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on entistä ajankohtaisempaa vaikuttajaryhmien myötä. Tässä koulutuksessa perehdyt lapsivaikutusten arviointiin ja osallisuuden edistämiseen seurakunnassa. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.
Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Tehtävän raportointi tukee ryhmän yhteistä oppimista. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtävää ja etäopiskelujakson tehtävää sähköisesti.

Kouluttajina Tarja Liljendahl (Lasten ja nuorten keskus) ja Sirpa Syrjä (KKP).

Verkkotyöskentelyyn tarvitset:
- Tietokoneen, jossa on kamera (tai älypuhelimen). Koulutuspäivien aikana pidämme kamerat päällä.
- Toimivan nettiyhteyden
- Head-setin (kuuloke-mikrofoniyhdistelmän), jos mahdollista