itsevarma nuori

Nuoret vaikuttavat

1.2.2022 - 2.2.2022 & 9.5.2022
Helsinki | Allianssi-talo

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 14.1.2022 saakka.

Koronatilanteesta johtuen koulutus on siirretty verkkototeutukseen. Lähetämme toteutuksesta lisätietoja ilmoittautuneille viikon 2 aikana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa. osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 14.1.2022 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 180 €. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen sekä kahvit koulutuspäivinä.

Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376

Yhteistyökumppanit

Kirkkohallitus - Kasvatus ja perheasiat, STEP-opintokeskus

Lisätietoja

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.

Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista.