lapsi ja vanhempi katsovat kynttilää

Perhetoiminnan kehittäminen

Perheiden monimuotoisuus kutsuu kehittämään seurakunnan toimintaa perhelähtöisesti. Miten perhetoiminnan tavoitteet vastaavat perheiden tarpeisiin? Toteutuuko perheiden osallisuus suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? 

Koulutus vahvistaa perhelähtöistä työotetta.

Lisätietoja

Koulutuksessa vahvistetaan perhelähtöisen työotteen osaamista ja pohditaan yhteistyöverkostojen rakentamisen merkitystä erilaiset elämäntilanteet huomioivan perhetoiminnan kehittämisessä.

Materiaalina hyödynnetään Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivoja ja Polku-toimintamallin ajattelua.

Tiedustelut

Marjukka Luoma, marjukka.luoma(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Ota yhteyttä