lapsi ja vanhempi katsovat kynttilää

Perhetoiminta muutoksessa

19.1.2022 - 21.1.2022 & 25.4.2022 - 26.4.2022
Järvenpää | STEP-koulutus, Järvenpää

Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa kehittää perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa seurakunnassa yhdessä lasten ja perheiden kanssa osaa soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään osaa luoda toimivia yhteistyömalleja seurakunnan sisällä ja muissa perhetoiminnan verkostoissa.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 13.12.2021 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 410 €.
Täysihoito 240 €/2 hh tai 290 €/1 hh. Ensimmäisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 35 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 152 €/1 hh tai 122 €/2 hh.
Toisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1 hh tai 61 €/2 hh.

Tiedustelut

Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti(at)step.fi, 040 7033356
Marjukka Luoma, marjukka.luoma(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä STEP-koulutus. Yhteistyökumppani Lasten ja nuorten keskus ry.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöjä:
- Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat
- monimuotoisten perheiden kohtaamisen taidot
- seurakuntayhteyden vahvistaminen
- Polku-toimintamalli
- seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuus (mm. perhetapahtumat ja vertaisryhmät)
- ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet sekä oman alueen perhetoiminnan verkostoissa toimiminen.

Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus). Kehittämistehtäviä ohjataan verkossa.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutus.