Piki

Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy 2 (PIKI-toimintamalli) verkkokoulutukset

Koulutusta Pienten lasten kiusaamisen ehkäisemiseen uusien materiaalien avulla!

Uudet PIKI-materiaalit, kuvakirja PIKIN PÖLJÄ PÄIVÄ ja opas MEIDÄN JUTTU ilmestyivät kesäkuussa.

Ne jatkavat osaltaan PIKIn tarinaa ja tukevat vahvasti kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisemisessä.

Oppaan teemoina ovat kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen lisäksi rauhoittumisen taidot, ryhmäsensitiivisyyden merkitys kiusaamisen ehkäisemisessä, vuorovaikutuksen ylläpito, tunteet ja tarpeet, aikuisen ja lapsen itsesäätely yms. Oppaassa on mukana myös valmiit pohjat vanhempainiltojen toteuttamiseen eri aiheista asian äärellä.

Verkkokoulutukset järjestetään kahtena lauantaina

Lauantaina 20.3.2021 ILMOITTAUDU  viimeinen ilmoittautumispäivä 17.3.2021

Lauantaina 17.4.2021 ILMOITTAUDU  viimeinen ilmoittautumispäivä 14.4.2021

Osaamistavoitteet

Osallistuja Osallistuja tunnistaa ryhmäsensitiivisiä tapoja ohjata varhaiskasvatusryhmää siten, että kiusaamiseen puututaan ja sitä ennaltaehkäistään. Osallistuja osaa soveltaa PIKI-materiaalin harjoituksia ohjatessaan lapsia ja tarvittaessa myös itseään rauhoittumiseen.

Laajuus

0,25 op

Kustannukset

45€

Tiedustelut

Lisätietoja kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 040 508 4554

Lisätietoja

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti.
Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai osallistuja ei saavu lainkaan koulutukseen, koulutuksen hinta on maksettava kokonaisuudessaan.
Koulutukseen voi kuitenkin nimetä toisen henkilön tilalle kuluitta. Osallistujavaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti.