Piki itkee Apusen sylissä

PIKI-kouluttajakoulutus

2.10.2021 & 23.10.2021
Verkkokoulutus | Zoom

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen ja alueellisesti toimiva PIKI-kouluttajien vertaisverkosto. Koulutetut tulevat olemaan omalla alueellaan varhaiskasvatuksen kentällä toimivia vertaiskouluttajia pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn teemassa sekä vetämään alueellaan tilattuja vanhempainiltoja.

Koulutukseen haetaan oheisen hakulomakkeen kautta. Hakemukset tulee jättää 1.9.2021 mennessä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä syyskuun aikana. HAKULOMAKE

Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä verkkotapahtumana ja koulutukseen liittyy myös väliajan tehtävä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja saa teoreettisen tiedon pienten lasten kiusaamisesta vertaisryhmässä sekä PIKI-toimintamallista sen ehkäisemiseksi saa valmiuden toimia PIKI-vertaiskouluttajana sekä vanhempainiltojen toteuttamiseen osaa rakentaa PIKI-koulutuskokonaisuuden varhaiskasvattajille osaa pitää PIKI-tietoutta esillä omalla alueellaan

Laajuus

2 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 1.9.2021 mennessä.

Kustannukset

90€

Tiedustelut

Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 040 508 4554

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyyn tarvitset:
- Tietokoneen, jossa on kamera (tai älypuhelimen). Koulutuspäivien aikana pidämme kamerat päällä.
- Toimivan nettiyhteyden
- Head-setin (kuuloke-mikrofoniyhdistelmän), jos mahdollista