perhe kirkon ovella

Polku, yhdessä eteenpäin

21.3.2021 & 28.3.2021 & 28.4.2021
Verkkokoulutus

Polku. Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä –toimintamalli on kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen väline. Koulutuksen kokonaisuudessa  Polku tulee tutuksi ja pääset alkuun oman seurakunnan Polun rakentamisessa.

Koulutuspäivät 21.3., 28.3., 28.4. ja 5.5. 2022 klo 13-16.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee Polku-toimintamallin ja osaa hyödyntää sitä kehittämisen välineenä työssään.

Laajuus

1 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 28.2.2022 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 180 €.
Osallistumismaksu sisältää kaikki neljä verkkokoulutustilaisuutta ja etätehtävien valmistamisen, jotka yhdessä muodostavat koulutuksen kokonaisuuden.

Tiedustelut

Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)step.fi
Jaakko Niiles, jaakko.niiles(at)lastenjanuortenkeskus.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä STEP-koulutus. Yhteistyökumppani Lasten ja nuorten keskus.

Lisätietoja

Koulutuspäivien teemat:
21.3. Polku pähkinänkuoressa
Mistä Polussa on kyse?
28.3. Polun ikäkaudet, teemat ja lähde
Mistä unelmoin Polulla?
28.4. Polkua jäsentävät elementit
- Mitä minä haluan lähteä kehittämään?

5.5. Yhdessä Polkua rakentamassa
- Miten innostaa muut mukaan?

Koulutus sisältää neljä verkkokoulutusta á 3 h,
orientoiva kysely, aineistoa etukäteen tutustuttavaksi ja koulutuspäivien välissä itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä.