perhe kirkon ovella

Polun työvälineet johtamisessa ja fasilitoinnissa

17.10.2022 - 18.10.2022 & 24.11.2022 - 25.11.2022
Järvenpää | STEP-koulutus, Järvenpään kampus

Miten luomme edellytykset aktiiviselle toimijuudelle ja seurakuntayhteydelle? Kuinka organisoimme Polkuun perustuvaa kehittämistyötä yhteisössämme?

Ota haltuun johtamisen ja fasilitoinnin Polku-työvälineet ja innosta niiden avulla seurakuntasi mukaan!

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee erilaisia työyhteisössä ja oman työn organisoinnissa käytettäviä Polku-mallin soveltamiseen kehitettyjä työvälineitä osaa ohjata ja innostaa työyhteisöä ja seurakuntalaisia Polku-mallin käyttöönotossa

Laajuus

3 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 16.9.2022 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 380 €.
Täysihoito 163 €/2hh tai 206 €/1hh. Yhden jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1 hh tai 61 €/2 hh.

Tiedustelut

Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)step.fi, 0407019713
Timo Tulisalo, timo.tulisalo(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0443469522

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä STEP-koulutus. Yhteistyökumppani Lasten ja nuorten keskus.

Lisätietoja

Tutustumme erilaisiin Polku-mallin puitteisssa kehitettyihin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen työvälineisiin ja toimintamalleihin.

Näkökulmina ovat mm.

- seurakuntalaiset avaintoimijoina
- yhteisjohtaminen ja -oppiminen
- muutoksen ohjaaminen ja johtaminen
- sitouttaminen ja vaikuttaminen
- työalojen yhteinen työ
- projektiohjaus

Polku-malli tarkastelee seurakuntaa kokonaisuutena. Sen avulla voidaan mahdollistaa seurakuntalaisten toiminta ja kohdentaa yhteisön voimavarat siten, että seurakuntayhteys voi toteutua kaikissa ikävaiheissa. Polku-malli rakentuu aina seurakunnan omista lähtökohdista käsin, yhteisiä tukimateriaaleja ja -toimintoja hyödyntäen.

4 (2+2) lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä ja jaksojen väliin sijoittuva tehtävä omassa työyhteisössä, kirjallisuutta. Ennen koulutusta osallistujan tulee olla perehtynyt Polku-toimintamalliin ja sen materiaaleihin sekä Ovet auki -strategiaan.