kouluikäinen kuiskaa toisen lapsen korvaan

Salatut elämäntaidot -toimintamalli kouluyhteistyöhön

Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa uuden, selkeän toimintatavan kouluyhteistyöhön. Mallin avulla kutsut alueen toimijat monitoimijaiseen yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan.

Lisätietoja

Salatut elämäntaidot -toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa erityisesti alakouluikäisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Toimintamallissa 4. korin mukaista kouluyhteistyötä toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, tavoitteena tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia, lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistavia aikuisia.

Tämän koulutuksen jälkeen olet valmis aloittamaan Salatut elämäntaidot -mallin toteuttamisen omalla alueellasi ja ymmärrät mallin taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Malli sisältää teoriapohjan, ohjeet mallin käyttöönottamiseen sekä vuosikelloon kytketyt käytännön toiminnot koko lukuvuoden ajaksi. Malli on suunniteltu erityisesti 4.-6. -luokkalaisille. Kirjallinen Salatut elämäntaidot -materiaali sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutus sopii kaikille koulu- ja verkostoyhteistyöstä kiinnostuneille työntekijäryhmästä riippumatta niin seurakunnissa kuin muissakin kouluyhteistyötä tekevissä organisaatioissa.

Koulutusprosessi on luontevimmillaan silloin, kun tilaajaseurakunta kutsuu oman alueensa toimijat mukaan koulutukseen.

Tiedustelut

Suvielise Nurmi
suvielise.nurmi(at)lastenjanuortenkeskus.fi
0400 357030

Ota yhteyttä