Varhaisnuoria istumassa ja katsomassa merta.

Salatut elämäntaidot -toimintamalli kouluyhteistyöhön

Miten kehittää seurakunnan kouluyhteistyötä ja ottaa siihen mukaan alueen muut toimijat verkostoyhteistyössä? Entä miten vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja alakoulun ylemmillä luokilla? Koulutus tarjoaa uuden, selkeän ja kouluille mielekkään toimintamallin kouluyhteistyöhön.

 

Lisätietoja

Salatut elämäntaidot on pedagogisesti läpimietitty, monitoimijaisesti toteutettava käytännöllinen malli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen eli yhteistyön 4. korin tavoitteiden toteuttamiseen koulussa.

Salatut elämäntaidot -toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa erityisesti alakouluikäisten tunne-ja ryhmätyöskentelytaitoja. Toimintamallissa kouluyhteistyötä toteutetaan monitoimijaisesti yhdessä alueen muiden tahojen kanssa (esimerkiksi järjestöt, kirjasto, urheiluseurat, kunnan nuoriso- ja sosiaalitoimi). Toimintamalli vastaa tulevaisuuden kouluyhteistyön tekemisen sekä perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimuksiin. Tavoitteena on tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia aikuisia, jotka työskentelevät yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimintamallin kautta kuntiin, kaupunginosiin ja eri alueille sekä kouluihin voidaan luoda sellainen tapa tehdä kouluyhteistyötä, joka vahvistaa alueen toimijoiden, koulujen ja oppilashuollon välistä yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Tämän koulutuksen jälkeen olet valmis aloittamaan Salatut elämäntaidot -mallin toteuttamisen omalla alueellasi ja ymmärrät mallin taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Koulutus tarjoaa uudenlaisen näkökulman kouluyhteistyön tekemiseen, verkostoyhteistyön toteuttamiseen sekä lasten ja nuorten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen vahvistamiseen. Koulutuksessa tutustutaan yhdessä tekemisen teoriaan ja verkostoyhteistyön käynnistämiseen sekä harjoitellaan toiminnan käytännön toteutusta Salatut elämäntaidot -toimintamallin pohjalta. Koulutus tarjoaa selkeän toimintamallin 4. korin mukaisen kouluyhteistyön toteuttamiseen peruskoulussa oppilaiden tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja vahvistavan opetuksen avulla. Osallistuja saa valmiin mallin, jonka pohjalta monitoimijaista kouluyhteistyötä toteutetaan. Malli sisältää teoriapohjan, ohjeet mallin käyttöönottamiseen sekä vuosikelloon sidotut käytännön toiminnot koko lukuvuoden ajaksi. Malli on suunniteltu erityisesti 4.-6.-luokkalaisille. Salatut elämäntaidot -materiaali sisältyy koulutuksen osallistumismaksuun.

Koulutus voidaan toteuttaa 1 tai 2 päivän mittaisena. Lyhyempänä järjestettävä koulutus keskittyy mallin perusteisiin ja toteuttamiseen, kaksipäiväiseen koulutukseen sisältyy enemmän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen pedagogiikkaa sekä käytännön oppituntityöskentelyjen harjoittelua.

Koulutus sopii kaikille koulu- ja verkostoyhteistyöstä kiinnostuneille työntekijäryhmästä riippumatta. Myös seurakunnan ulkopuoliset yhteistyökumppanit ovat tervetulleita koulutukseen.

Kouluttajana toimii Salatut elämäntaidot -toimintamallin kehittäjä Anette Henttinen.

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030.

Ota yhteyttä