Lapsi leikkii niityllä

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Miten kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta? Muutokset varhaiskasvatuksen kentällä asettavat haasteita seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämiselle, suunnittelulle sekä yhteistyölle eri toimijoiden kesken.

Lisätietoja

Koulutuksessa kehitetään yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintaa, arvioinnin tapoja ja osallisuuden toteutumista. Hyödynnämme muun muassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja pedagogiikan johtamisen käytänteitä.
Kysy myös digitaalisen varhaiskasvatuksen kehittämisen koulutuksista!

Tiedustelut

Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349
Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)seurakuntaopisto.fi, 040 701 9713

Ota yhteyttä