aikuinen kuuntelee nuorta keskittyneesti

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä

29.8.2022 - 31.8.2022 & 28.11.2022 - 29.11.2022
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa toimia sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta. osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan. tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 29.7.2022 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 390 €.
Täysihoito 2 hengen huoneessa 153 € (1. jakso) ja 93 € (2. jakso). Pelkkä ateriapaketti 35 € (1. jakso) ja 32 € (2. jakso). Täysihoito 1 hh 187 € ja 113 €. Erityisruokavalioiden lisähinnasta tiedustelut koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi. Lisähinta ei koske gluteiinitonta, laktoositonta, eikä kasvisruokavalioita

Tiedustelut

Jaakko Niiles, jaakko.niiles(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

STEP-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöjä ovat
- sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena
- oman työn sielunhoitotilanteet
- sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti
- kasvuni sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen)
- hengellisyys sielunhoidossa
- sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen).

Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan.

Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan lapsen tai nuoren lähellä.

Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidossa. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen.

Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.