Koulutavaroita ja jalat joissa punaiset tennarit

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen  vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Lisätietoja

Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Toimiva Perhe on vanhemmille ja kasvattajille suunnattu käytännönläheinen kurssi vanhempien ja lasten välisen rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Toimiva Perhe -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Toimiva Perhe -ohjaajaksi voivat kouluttautua esimerkiksi perhe- ja diakoniatyöntekijät, lastentarhanopettajat, lapsityönohjaajat ja muut kasvatusasioista kiinnostuneet aikuiset. "Ehdottomasti suositeltava koulutus mihin tahansa ihmissuhdetyöhön, vaikka ei koskaan vetäisi yhtään kurssia." (osallistujan palaute). Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva Perhe -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva Perhe -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Perhe -kursseja
- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva Perhe -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Koulutuksen laajuus on 5 op ja se hyväksytään valinnaisena moduulina Kasvatuksen erityiskoulutukseen.

Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä oman seurakunnan alueelle liittyvä suunnitelma Toimiva Perhe -kurssien perustamiseksi (tarve, rakenne, käytännöt, verkostot) tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Perhe -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva Perhe -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Tiedustelut

Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi, +358407318578

Ota yhteyttä