Kaksi miestä keskustelee

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

18.10.2021 - 19.10.2021 & 15.11.2021 - 16.11.2021
Helsinki | Allianssi-talo

Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Vuorovaikutus -kursseja osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen osaa kehittää Toimiva Vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 17.9.2021 mennessä (ilmoittautumisaikaa jatkettu)

Kustannukset

Osallistumismaksu 470 € Lasten ja nuorten keskuksen jäsenseurakunnat / 520 € muut. Mikäli osallistujalla on jo Gordon-koulutuksen ohjaajapätevyys (Nuisku, Toimiva Perhe, Toimiva Koulu tai K12) on koulutuksen osallistumismaksu 350 € Lasten ja nuorten keskuksen jäsenseurakunnan työntekijöille ja 390 € muille.
Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa täysihoidon varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi, 0407318578.

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Toimiva Vuorovaikutus on 12 tunnin mittainen vuorovaikutustaitojen kurssi aikuisille. Se soveltuu esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, nuorten aikuisten toimintaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutus sopii kaikille niille työntekijöille, jotka tarvitsevat osaamista vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen suhteessa vapaaehtoisiin, seurakuntalaisiin, asiakkaisiin tai oman työyhteisön jäseniin. Myös vapaaehtoiset voivat kouluttautua Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajiksi. Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa perehdytään kirjallisuuteen. Ensimmäisellä jaksolla syvennytään kurssin osallistujan näkökulmasta. Lähijaksojen välissä luetaan kirjallisuutta, suunnitellaan oma ensimmäinen kurssi tai analysoidaan käynnissä olevaa kurssia sekä suunnitellaan oma ohjausharjoittelu. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat etätehtäviä osallistujille sähköpostin välityksellä henkilökohtaisesti. Nuisku-, Toimiva Perhe-, Toimiva Koulu- ja K12-ohjaajille koulutuksen laajuus on 3 op. Lähijaksojen kesto on sama kuin muillakin, mutta etäopiskelua on huomattavasti vähemmän.