aikuinen ja nuori katsovat horisonttiin

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen surussa

Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Tapauskertomuksiin tukeutuva koulutus luo ymmärrystä lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin: Miten tukea lasta sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen tai nuoren, ryhmän ja perheen selviytymistä surussa.

Tiedustelut

Marjukka Luoma, marjukka.luoma(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Ota yhteyttä