Nuoria taimia pellolla.

Tulevaisuus ja toivo – ympäristömuutosten kohtaaminen nuorten kanssa

Ilmastonmuutos ja luonnon tila huolettavat lapsia ja nuoria. Mistä syntyy toivo, kun tulevaisuus tuo väistämättä epävarmuutta ja kriisejä? Mitä nuori tarvitsee kohdatakseen haasteet tasapainoisena ja rakentaakseen kestävää yhteiskuntaa ja kirkkoa? Laajenna osaamistasi ympäristömuutosten kohtaamisesta ja verkostoidu nuorten toivon tähden.

Lisätietoja

Koulutuksessa perehdytään tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja ilmastokasvatuksen periaatteisiin toivon rakentamisen näkökulmasta. Mitä tänään tarkoittaa: “Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer 20:11)? Elävä toivo on radikaalia ja saa ihmisen liikkeelle. Siksi juuri toivo on tärkeää myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toivo on kapea silta synkän realismin ja katteettoman optimismin välistä uuteen todellisuuteen. Koulutuksessa ympäristömuutoksia lähestytään mielen reaktioiden, yhteisöllisyyden, toiminnan ja vaikuttamisen sekä seurakunnan olemuksen näkökulmasta. Yhdessä opitaan tapoja kohdata nuorten erilaiset reaktiot ja kääntää tunteet toivoa luovaksi toiminnaksi. Koulutuksessa tutustutaan myös muutamiin seurakuntien ympäristökasvatuksen malleihin, kuten vihreät riparit -toimintamalliin.

Koulutus sopii kaikille seurakunnan ympäristökasvatuksen ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutus voidaan järjestää yhden päivän lyhyenä johdantokoulutuksena tai 2-3 päivän pidempänä koulutuksena, jossa voidaan syventyä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin lapsiin ja nuoriin sekä seurakunnan oman ilmastokasvatuksen ja tulevaisuusnäkökulman kehittämiseen. Millaista viestiä seurakunta välittää ympäristön tilasta ja omasta tulevaisuudestaan huolestuneille nuorille? Pidemmän koulutuksen aikana arvioidaan toiminnan muutostarpeita ja rakennetaan jotakin sellaista uutta, joka vahvistaa seurakunnan uskottavuutta nuorten tulevaisuustoivon tukijana.

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030.

Ota yhteyttä