lapsi kiipeää oksalla

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Miten kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä? 

Pedagoginen johtaminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa tarjoaa välineitä yhteiseen kehittämiseen ja auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä siitä, mihin muutosta tulisi suunnata.

Lisätietoja

Koulutuksessa kehitetään yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintaa, arvioinnin käytänteitä sekä lasten ja perheiden osallisuutta.
Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
- Polku-toimintamalli
- Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat
- Ydinosaamiskuvaukset

Koulutuksen kokonaisuus suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa ja seurakunnan tarpeet huomioiden.

Tiedustelut

Marjukka Luoma, marjukka.luoma(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349

Ota yhteyttä