Tuuliviiri ja taustalla taivas

Varhaisnuorisotyö muutoksessa

24.8.2021 - 26.8.2021 & 24.11.2021 - 25.11.2021
Helsinki

Koulutuksessa pääset kehittämään oman seurakuntasi varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa. Omaan työhösi liittyvä kehittämistarve on koulutuksen keskiössä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa suunnitella varhaisnuorisotyötä seurakuntansa tavoitteiden pohjalta pitkäjänteisesti sekä analysoida toimintaympäristöä ja vastata sen muutoshaasteisiin varhaisnuorisotyössä kehittää tyttöjen ja poikien mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä kehittää tapoja lisätä vanhempien ja muiden aikuisten osallistumista varhaisnuorisotyöhön kehittää oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä sen jonkin osa-alueen esimerkiksi kokoontuvan toiminnan, leirien, alueyhteistyön tai 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien osaa ottaa huomioon kasvun polun näkökulman varhaisnuorisotyön kehittämisessä

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 24.5.2021 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 420 €. Osallistuja vastaa itse ruokailuista ja mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Tiedustelut

Kouluttaja Anna Kärri, anna.karri@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 792 2389

Yhteistyökumppanit

Kirkkohallitus - Kasvatus ja perheasiat, Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksessa on ennakkotehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäjakso kehittämistehtävää varten. Etätyöskentely tapahtuu itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Koulutuksessa omaehtoinen oppiminen on avainasemassa. Ennakkotehtävän ja varsinkin oman työn kehittämistehtävän kautta tapahtuu iso osa koulutuksen oppimisprosessista.
Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.